THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ:

1. Điều khoản Thỏa thuận:

Playee mời quý khách tham gia sử dụng các dịch vụ mua hàng trên web (gọi tắt là Dịch vụ) trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Dịch Vụ Playee (gọi tắt là TTDV Playee).
Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong TTDV Playee trước khi sử dụng Dịch vụ để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong TTDV Playee.
TTDV Playee bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Playee và Người sử dụng. TTDV Playee không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi Playee và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba. Playee được toàn quyền sửa đổi lại thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên website chính thức của Playee. Người sử dụng có thể xem lại TTDV Playee bằng cách truy cập vào Dịch vụ, trang web theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Nếu bất kỳ sự sửa đổi nào không được Người sử dụng chấp nhận, Người sử dụng có thể chấm dứt TTDV Playee. Tiếp tục sử dụng những Dịch vụ sau sửa đổi được thông báo sẽ được xem là đồng ý chấp nhận tất cả những sửa đổi đó.

2. Định nghĩa:

2.1. “Tài khoản TTDV Gamota ID”: là tài khoản để truy cập sử dụng dịch vụ chơi game của Gamota nói riêng và các sản phẩm dịch vụ khác của Playee nói chung.
2.2. “Chủ tài khoản”: là người sở hữu tài khoản Gamota ID.
2.3. “Dịch vụ cổng game Playee (gọi tắt là dịch vụ)”: là các sản phẩm trên website Playee.vn do Playee cung cấp. Dịch vụ bao gồm các sản phẩm thẻ nạp game, dịch vụ cổng nạp dành riêng cho các game của Gamota, và mua các sản phẩm hiện vật
2.4. “Gamota”: là đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến - đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Appota. Gamota là đơn vị cung cấp dịch vụ game online và sử dụng tài khoản Gamota ID để chơi game.
2.5. “Gamota ID”: là mã số được Gamota cung cấp cho từng người chơi khi sử dụng Tài khoản Gamota ID chơi game & đăng nhập vào Playee. Mỗi chủ tài khoản sẽ được cấp 01 mã Gamota ID duy nhất để đăng nhập vào Playee.
2.6. “Người sử dụng”: là người chơi sử dụng dịch vụ của Playee, là người sở hữu Gamota ID.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ BẢO VỆ TÀI KHOẢN

1. Đăng ký

Để sử dụng dịch vụ Playee, quý khách cần đăng ký Gamota ID bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đăng ký có sẵn trên web gamota.com (mục Đăng ký) hoặc truy cập game (mục Đăng ký). Để sử dụng dịch vụ quý khách cần hoàn tất quá trình đăng ký và đồng ý với tất cả các điều khoản theo bản Thỏa thuận.
Quý khách khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Playee sẽ đăng nhập bằng Gamota ID riêng đã đăng ký.

2. Đăng nhập

- Quý khách sẽ dùng tài khoản Gamota ID do mình đã đăng ký thành công để đăng nhập Playee
- Đối với một tài khoản Gamota ID, người sử dụng sẽ có 1 mật khẩu để đăng nhập và đăng nhập được tất cả các dịch vụ sử dụng tài khoản Gamota ID.
- Quý khách tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và phải thông báo ngay cho Gamota nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập. Gamota không chịu trách nhiệm trước các trường hợp tài khoản bị xâm nhập do tài khoản bị lộ mật khẩu, và không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp khiếu nại về tài khoản nếu người sử dụng không cung cấp được các thông tin xác minh là chủ tài khoản.

3. Bảo vệ tài khoản

- Thông tin đăng ký tài khoản Gamota ID gồm email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu.
- Sau khi đăng ký tài khoản Gamota ID thành công quý khách cập nhật thông tin cá nhận cho tài khoản của mình bằng cách truy cập https://id.appota.com/profile để cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản:
+ Số điện thoại bảo vệ (SDT BV)
+ Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD)
+ Các thông tin bảo mật tài khoản khác nếu được yêu cầu
- Các thông tin đăng ký bảo vệ tài khoản sẽ là các thông tin dùng để xác thực chủ tài khoản. Khi có phát sinh khiếu nại về tài khoản, Gamota sẽ hỗ trợ khi Quý khách cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất các thông tin đã đăng ký bảo vệ tài khoản.

III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Quyền của chủ tài khoản Gamota ID

- Được quyền thay đổi tài khoản đăng nhập và thay đổi mật khẩu của tài khoản, thay đổi các thông tin bảo vệ tài khoản đã đăng ký.
- Được quyền sử dụng tài khoản Gamota ID đăng nhập và sử dụng tất cả các dịch vụ dùng tài khoản Gamota ID nói chung và đăng nhập chơi game trực tuyến của Gamota nói riêng.

2. Trách nhiệm của chủ tài khoản Gamota ID

- Đăng ký tên tài khoản Gamota ID theo quy định về đăng ký như trên.
- Đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trung thực chính xác, đăng ký đầy đủ thông tin bảo vệ tài khoản để thể hiện sở hữu đối với tài khoản.
- Xuất trình đầy đủ bằng chứng chứng minh là chủ tài khoản khi có yêu cầu từ Gamota.
- Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình bao gồm email/số điện thoại đăng ký làm Gamota ID, số điện thoại bảo vệ, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, thông tin giao dịch nạp vào tài khoản Gamota ID…Và phải thông báo ngay cho Gamota nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập.

3. Hành vi vi phạm và biện pháp xử lý

Khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, Quý khách đồng ý không thực hiện các hành vi sau đây:

3.1 Liên quan đến lợi dụng sản phẩm dịch vụ cho các mục đích xấu

- Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xúc phạm, gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, mâu thuẫn giữa tôn giáo, sắc tộc, …; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh …
- Tuyên truyền tệ nạn xã hội và các nội dung đồi trụy, vi phạm các tiêu chuẩn về thuần phong mỹ tục.
- Xuyên tạc, vu khống, giả mạo hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân
- Quảng cáo, tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ ngoài sản phẩm dịch vụ của Gamota và Appota, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ bị cấm.
- Rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật khác (nếu có).
- Hoặc bất kỳ hành vi nào khác vi phạm quy định pháp luật.

Đối với các hành vi vi phạm các quy định trên, Playee có toàn quyền xử lý các hành vi vi phạm dựa theo mức độ, bằng một hoặc một số phương thức sau đây: (1) Nhắc nhở, cảnh cáo; (2) Khấu trừ, thu hồi các vật phẩm, tiền tệ ingame trong game có phát sinh vi phạm; (3) Khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn; (4) Hành động pháp lý khác nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Quyền của Playee

- Playee có quyền tạm khóa hoặc khóa Vĩnh viễn tài khoản Gamota ID nếu phát hiện người sử dụng vi phạm điều khoản thỏa thuận dịch vụ.
- Playee có quyền gián đoạn dịch vụ đôi lúc theo kế hoạch thường xuyên hoặc có thể không thông báo trước (do lỗi đột xuất) để bảo trì dịch vụ.
- Quý khách đồng ý dịch vụ có thể bị gián đoạn vì lý do ngoài tầm kiểm soát của Playee, và Playee có thể không đảm bảo rằng quý khách sẽ có thể sử dụng Dịch vụ khi xảy ra lỗi trên. Playee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn Dịch vụ nào, đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện được dịch vụ do các nguyên nhân khách quan xảy ra như: thiên tai, chiến tranh, do nhà cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ điện… gây gián đoạn dịch vụ.
- Playee có quyền thay đổi, cập nhật, bổ sung, xóa hoặc loại bỏ một số nội dung của TTDV Playee này mà không cần thông báo trước với quý khách. Tuy nhiên, sau khi nội dung được thay đổi, điều chỉnh, Playee sẽ có thông báo tới các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thông qua thông báo tại trang chủ của dịch vụ.

5. Trách nhiệm Playee

Playee có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà khách hàng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của quý khách. Playee sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách. Playee có quyền cung cấp thông tin về quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp quý khách hoặc tài khoản của quý khách vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật. Nếu quý khách yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp kỹ thuật nào, quý khách đồng ý với truy nhập từ xa của chúng tôi và kiểm tra lại máy vi tính quý khách về việc tải phần mềm phục vụ cho mục đích trợ giúp và xử lý lỗi.

IV. THỎA THUẬN DỊCH VỤ

1. Sự đồng thuận của người sử dụng

Bằng việc sử dụng tài khoản Gamota ID đăng nhập Playee bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận các nội dung trong TTDV Playee. Nếu bạn không đồng ý với TTDV Playee của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng dịch vụ nạp game, mua thẻ nạp & các sản phẩm hiện vật.

2. Thỏa thuận về xử lý lỗi và sự cố về giao dịch

2.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Khi Quý Khách hàng thực hiện giao dịch trên website, sau mỗi giao dịch được thực hiện chúng đều có thông báo giao dịch thành công qua email & mục thông báo cá nhân trên website. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản chơi game/đơn hàng của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Playee biết khi:
- Có thông báo giao dịch không chính xác.
- Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.
- Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.

Playee chỉ chấp nhận các giao dịch thanh toán qua kênh thanh toán do đối tác của Playee cung cấp được giới thiệu, công bố trong sản phẩm dịch vụ và/hoặc tại trang chủ của sản phẩm dịch vụ. Playee sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào với Quý khách trong trường hợp Quý khách thực hiện thanh toán qua các kênh khác. Các giao dịch không qua các kênh thanh toán của Playee hoặc kênh thanh toán do đối tác của Playee cung cấp sẽ được coi là không hợp lệ và Playee có quyền thu hồi hoặc khấu trừ các vật phẩm, tiền tệ ingame và trong một số trường hợp, thu hồi tài khoản vĩnh viễn đối với các tài khoản vi phạm.

2.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/chính xác tới Playee

Sau khi thực hiện giao dịch thành công, trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công mà người sử dụng chưa nhận được dịch vụ thì vui lòng liên hệ với Playee bằng các hình thức sau để được hỗ trợ xử lý:
- Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của Playee - Gamota bằng cách Gọi điện thoại tới tổng đài CSKH 19006855(từ 8h đến 22h hàng ngày)
- Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: support@playee.vn
- Gửi báo lỗi từ Tool báo lỗi tại đường link: https://playee.vn/help-center/submit-ticket
- Đến văn phòng làm việc của Gamota (theo thông tin địa chỉ trên website của Gamota)
Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới Playee trong thời hạn là 24 giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố. Playee sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách hàng thông báo lỗi/sự cố quá thời hạn trên. Sau khoảng thời gian trên, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ email hay thắc mắc nào từ phía bạn thì coi như mọi nghĩa vụ của chúng tôi đã được hoàn thành.

2.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:

Playee sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi Playee nhận được thông báo của Quý Khách hàng (hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía Gamot a– Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Playee có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

Playee sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau:
- Lỗi không phải do Playee gây ra.
- Khách hàng thông báo lỗi/sự cố vượt quá thời hạn quy định của Thỏa thuận này.
- Hệ thống của Playee không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.
- Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng… những lỗi đường truyền mà Playee không thể can thiệp được.
- Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa Playee và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán:
Playee có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc thảm họa thiên nhiên khác; hoặc do việc đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của Playee. Nếu Playee không thể thực hiện nghĩa vụ với Quý Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, Playee sẽ cố gắng gửi thông báo cho Quý Khách hàng về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

2.4. Chính sách bồi hoàn

Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách gửi yêu cầu hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công nếu quý khách chưa nhận được dịch vụ.
Chúng tôi KHÔNG chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:
- Gửi yêu cầu hủy đơn hàng quá thời gian quy định trên (sau 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công).
- Không tuân thủ việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho Playee và/hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện theo đúng quy định của Playee
- Đã gạch thẻ, sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ số Gxu/ tiền tệ ingame đã nạp.
- Thực hiện các giao dịch giả mạo, giao dịch không được phép hoặc giao dịch không đúng theo quy định của Playee.
- Các giao dịch gian lận, giả mạo hoặc giao dịch nghi ngờ giả mạo đang trong quá trình điều tra bởi các đơn vị thanh toán & cơ quan chức năng.
- Giao dịch bị Cổng thanh toán, Ngân hàng hoặc Tổ chức phát hành thẻ khiếu nại/ không thanh toán/ từ chối thanh toán trong thời gian giải quyết khiếu nại.

Thời hạn tra soát là 180 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch được đề nghị tra soát.
Các khiếu nại liên quan tới giao dịch nạp vào game (qua thẻ cào/thẻ Ngân hàng), Playee chỉ tiếp nhận xử lý các giao dịch trong tháng xảy ra giao dịch và phải gửi khiếu nại của giao dịch đó trước ngày cuối cùng của tháng. Các khiếu nại giao dịch nạp vượt quá thời gian quy định Playee sẽ không tiếp nhận xử lý
Playee không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình xử lý khiếu nại về giao dịch.

3. Thu thập thông tin

Khi người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào website Playee, Playee có thể thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau để Dịch vụ có thể được hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngày càng chất lượng hơn cho người dùng. Playee thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau khi người dùng sử dụng Dịch vụ, bao gồm các thông tin có từ các mẫu đăng ký trên website, các công nghệ như Log Data, cookies, e-mail truy vấn thông tin,…. Các hình thức thu thập thông tin mà Playee sử dụng, bao gồm tới:

3.1. Thông tin nhận được từ người dùng/thông tin người dùng cung cấp cho Playee
Đây là các thông tin mà người dùng cung cấp cho Playee thông qua việc đăng ký/tạo lập tài khoản. Playee có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn tới họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú và/hoặc địa chỉ tạm trú, mã bưu chính của nơi cư trú, số điện thoại, các e-mail có thể sử dụng để trao đổi thông tin với người dùng, số thẻ tín dụng,… để phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ tới người dùng, cũng như đáp ứng yêu cầu của pháp luật về việc lưu trữ một số thông tin bắt buộc của mỗi người dùng.

3.2 Thông tin thu thập bởi Playee:
Khi người dùng truy cập website và/hoặc sử dụng Dịch vụ, Playee có thể sử dụng phương thức thu thập thông tin Log Data và Cookies, cũng như các phương thức/tính năng khác để thu thập một số thông tin của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tới: địa chỉ IP, tên và đặc điểm, phiên bản của trình duyệt (browser) của người dùng, phiên bản và thông số của hệ điều hành của thiết bị của người dùng, thông số phần cứng và các phần mềm khác của thiết bị của người dùng, thói quen sử dụng Dịch vụ của người dùng, thông số và các thống kê về việc sử dụng Dịch vụ, về việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác của người dùng,…

Log Data: Khi người dùng truy cập website và/hoặc sử dụng Dịch vụ, hệ thống của Playee sẽ tự động thu thập và lưu trữ các thông tin được gửi từ trình duyệt (browser) của người dùng (“Log Data"). Log Data bao gồm nhưng không giới hạn tới các thông tin như địa chỉ IP (Internet Protocol) của người dùng, đặc điểm và phiên bản của browser của người dùng, danh sách website mà người dùng truy cập trước khi truy cập website của Playee, các website của Playee mà người dùng truy cập, thời gian mà người dùng sử dụng/truy cập/lưu lại tại mỗi website, các thông tin mà người dùng tìm kiếm/tham vấn trên các website,... và các thống kê khác.

Cookies: Chúng tôi có sử dụng “cookies" để thu thập thông tin. Cookie là một tập tin mà Playee gửi tới thiết bị của người dùng để lưu trữ thông tin. Thông qua cookie, Playee có thể lưu ID và mật khẩu đã đăng ký bởi người dùng để sử dụng cho việc đăng nhập tự động các lần sau đó (nếu người dùng cho phép), ngoài ra, Playee có thể kích hoạt một số tính năng nhất định của Dịch vụ và website để hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác và sử dụng Dịch vụ. Cookies mà chúng tôi sử dụng có thể bao gồm (1) cookie được lưu lại trên máy của người dùng, và (2) cookie được xóa sau khi người dùng đăng xuất khỏi Dịch vụ và đóng trình duyệt. Người dùng có thể sử dụng các tính năng sẵn có của trình duyệt mà người dùng sử dụng để truy cập website và Dịch vụ, để chặn việc tiếp nhận và lưu trữ các cookies của Playee. Tuy nhiên, cùng với đó, người dùng sẽ có thể không sử dụng Dịch vụ với đầy đủ các tính năng và tiện ích của Dịch vụ.

Dữ liệu từ nền tảng mạng xã hội khác: Trong trường hợp người dùng muốn sử dụng các tài khoản mạng xã hội như: Facebook, Google, Apple, ... để đăng nhập vào hệ thống của Gamota. Người dùng đồng ý rằng Playee có thể sử dụng các trường dữ liệu được khai báo trên các mạng xã hội này bao gồm nhưng không giới hạn Họ tên, Email, Số điện thoại, ... để khởi tạo hoặc liên kết với tài khoản Gamota.

4. Mục đích của thu thập thông tin
Thông tin của người dùng mà Playee thu thập như đã nêu ở trên chỉ được sử dụng cho mục đích vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng, cũng như để duy trì và nâng cao chất lượng, tính bảo mật của Dịch vụ, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của cả Playee và của người dùng. Các thông tin mà Playee nhận được và thu thập từ người dùng sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cải thiện Dịch vụ, website, cũng như cung cấp cho Playee nguồn thông tin quý báu về xu hướng sử dụng Dịch vụ, mối quan tâm của người dùng để từ đó chúng tôi phát triển, cập nhật các tính năng, tiện ích phù hợp cho nhu cầu của người dùng.